Het Vonnis

short

fiction

(

1989

)

awards

Montréal 1990, Audience Award

Description

In HET VONNIS (The Verdict) is de wereld precies zo als die nu is. Er is één verschil.
De Nederlandse bevolking heeft - middels een referendum - massaal ingestemd met de herinvoering van de doodstraf.

De nieuwe wet op de 'Democratische Uitvoering van Vonnissen' die de gang van zaken regelt, voorziet er onder meer in dat elke Nederlandse burger vriendelijk doch uiterst dringend verzocht kan worden een doodstraf te voltrekken.

Watch now
Direction

Joop van Wijk
Hillie Molenaar

Production

Cinété Film

Coproduction
Production manager

Willem Thijssen

photography

Peter de Bont

add. photography
sound
sound asst.
Music
editing

Jan Dop CSC

sound editing
re-recording
lab